Как хапе усойницата

605

Колко силно и как хапе усойницата

Самото име на тази змия показва, че тя предпочита да живее из усойни и сенчести места. У нас почти не се среща в низините, а само из планините до 2700м. Който веднъж види отблизо усойница, трудно може да сгреши при повторна среща с нея. Това е една сравнително неголяма змия, чието дебело тяло с къса опашка не достига повече от метър. Обикновено нейната големина е между 30 и 50 см. Върху гърба си тя има тъмна зигзаговидна линия

Сравнително късото и дебело тяло на усойницата я прави доста бавноподвижна. Това не е случайно. Тази отровна змия не разчита никога на бързината си, за да догони плячката, а я издебва или примамва, за да я ухапе.

„Бях на почивка през септември в имението на моя чичо, където имаше изобилен дивеч и… усойници.

След една закуска тръгнах на лов. В близката а.гея вниманието ми бе привлечено от особеното състояние на една птица червеношийка. Отпуснала се на земята под един храст на три-четири метра от мен, тя бе цялата с настръхнала перушина и като мъркаше тихичко, се приближаваше право напред към някаква цел, която не виждах. Нейният вид бе тъй жалък, че аз я приближих и побутнах с върха на обувката си. Тя те отлетя, даже не обърна главата си и продължи своя рек ма време с грилиата си. Все повече и повече заинтригуван, аз се вг-гедах внимателно в посоката на нейното движение и забелязах г.гавата на една змия, подала се от дупка в земята.

Оказа се, че това бе усойница“.

(Д-р Певие, 1933 г.)

Веднага след като усойницата отвори устата си, за да ухапе, нейните два дълги отровни зъба, които дотогава са притиснати към горната част на устната празнина, се разтварят и насочват напред. При подобно положение те лесно се забиват в тялото на жертвата, а отровните жлези се свиват и изтласкват мълниеносно отровата по тесния канал на кухите отровни зъби. Успее ли да ухапе жертвата си, усойницата веднага се свива и чака смъртоносното въздействие на отровата. Ако жертвата е дребен гризач, гущер или жаба, спасение за нея няма. След като тя умре, усойницата бавно се приближава, увива се около нея, посмачква я колкото може и после постепенно я налапва.

Усойница

Усойницата е най-активна през нощта, когато излиза на лов. През топлите дни тя се крие в дупка или се припича на слънце, но никога не се отдалечава много от скривалището си. През зимата по няколко усойници се скриват в по-голяма и дълбока дупка, увиват се една в друга на кълбо и така неподвижно престояват до първите топли пролетни дни.

1 коментар

  1. мисля,че тази случка е много странна защо този
    човек не е помогнал на горкото животинче всъщност и аз
    бих се уплашила от змия но не и ако има нуждаещо се
    от помощ животинче затова и искам да стана зоолог
    доскоро !

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here