Какво характерно за бозайниците

248

Какво е обичайно за бозайниците

Бозайниците принадлежат към един от класовете на голямото животинско царство и по-точно към гръбначните животни. Тук спадат най-висшите и най-високо организираните представители от целия животински свят.

Както показва и самото име на този клас, към него спадат животни, които в началния стадий на свое¬то развитие се изхранват с мляко. Тази особеност не притежава никоя друга систематична категория на животните.

Всички останали характерни особености, които отличават тези животни от останалите, са свойствени и за тях с известни изключения. Такава характерна черта е покритото с косми тяло. Ако при някои сухоземни представители (слонове, носорози, хипопотами) или водни представители (китове, делфини) окосмяването до голяма степен липсва, това е вторично явление. Известно е, че всички предци на днешните бозайници, които са измрели преди милиони години, са били също окосмени. По отношение на окосмяването трябва да отбележим и това, че то съществува и при други животни, например при много от насекомите. Структурата на космите при всички тях обаче няма нищо общо със структурата на космите при бозайниците.

Живораждането е друга отличителна черта на бозайниците, макар и не на абсолютно всички от тях. Изключение правят първичните и най-нисшите представители, каквито са птицечовката и ехидните. Характер¬но за тях е не само че размножаването става чрез яйца, но и това, че телесната им температура е доста по-ниска и се колебае в много по-широки граници, отколкото при останалите бозайници.

Тук трябва да се спомене и за още една характерна черта на повечето бозайници — подразделянето на техните зъби на резци, кучешки, предкътници и кътници. Това е станало във връзка с преминаването им към изхранване от растителна с животинска храна.

Бозайниците

Преди да завършим общата характеристика на бозайниците, трябва да отбележим и високата степен (най-висока сред всички животни!) в развитието на тяхната нервна система. Значителното уголемяване на главния мозък и особено на двете полукълба на предния мозък са довели до наличие на сложни и съвършени форми на приспособително реагиране от въздействията на околната среда. Няма други животни, с такава забележителна жизнеспособност към най-суровите и неблагоприятни условия на околната среда, както и такива високи умствени възможности. Всичко това дава възможност за изключително съгласувана система от взаимоотношения между различните органи при бозайниците — едно качество, което е непознато при останалите животни

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here