Жабата ковач

122

Жабата ковач Brachycephalus didactylus

Из горите на Бразилия и Аржентина често може да се види една средно голяма жаба с едри изпъкнали очи. През деня нейното тяло има жълтеникав цвят, а през нощта тази окраска се променя в червени- кавокафява. Това е жабата-ковач. Своето име тя е получила от местното население поради гръмогласното си крякане, което много наподобява удари на чук върху наковалня.

Тази жаба е типичен нощен обитател на южноамериканските гори. Покачена по клони и дървета, тя умело лови с дългия си лепкав език едри нощни пеперуди — нейната любима храна. През пролетните нощи из гората се носят надалеч нейните странни крясъци с метален звън. Крякат мъжките жаби, което работят не като ковачи, а като истински грънчари. Клекнали край някой малък и плитък водоем, те майсторят дълбоки глинени „паници“. С главата си майсторът-грънчар изравя от дъното глина или гъста тиня. След това с широките си лапи оформя отвесна стена, която фино полира с гърди и лапи. Застанала до своето произведение, жабата ковач отваря уста и започва да „кове“. Удар след удар. Не след дълго, чула тези характерни звуци, пристига и женската жаба-ковач. Във високата десетина сантиметра и три пъти по-широка глинена паница тя снася своите яйца. Там защитени от други водни животни, се излюпват попови лъжички с неимоверно големи външни хриле. Когато се превърнат в малки жабчета, те прескачат спасителната стена.

Чудноватите крепости, които мъжките изграждат за децата си, имат диаметър 30 см, а стените им се издигат като диги над нивото на водата. . След снасянето женската веднага се връща в гората.

Бразилската жаба-ковач обитава влажните и топли южноамерикански гори. Дълга е около 8 см, има кафяв гръб и белезникав корем. Любимото й място са дърветата. Само през ‘‘размножителния период отива край бавнотечаща рекичка или поток. Тук мъжкият построява гнездата за поколението си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here