Водна жаба

836

Водна жаба Rana ridibunda Pallas, 1771

Всяка година през май или юни голямата водна жаба снася от 1000 до 6000 яйца, а понякога и повече във водите на блата или в дълбоки наводнени канавки. По-голямата част от тях няма да се превърнат във възрастни жаби, понеже многобройни опасности застрашават яйцата, поповите лъжички и жабките. Чаплите, черните порове, плъховете, водните змии и хищните насекоми намаляват броя на жабите, който без тях много бързо би станал огромен. Голямата водна жаба не понася топлината, особено когато се намира извън водата: при температура 28°С тя умира за няколко дни, а ако околната температура достигне 30 °С, тя умира само за няколко часа. Усилени от двете резонаторни мехурчета, които се намират в ъглите на устата и приличат на бели череши, кряканията й се чуват на километър. Голямата водна жаба излиза от зимното си убежище през март или април. Този вид жаби е разпространен в равнините и в подножието на планините, в блата, езера, мочури и край бавнотечащи реки. Кожата й е покрита със слуз, която я поддържа непрекъснато влажна. От двете страни на гърба се намират малки жлези, които отделят отрова. Инжектирано подкожно, това вещество убива дребни животни (например птици).

Жабата се променя изцяло през време на развитието си. Поповата лъжичка, която се излюпва от яйцето, има мънички крачета. Дългата й опашка с вълновидните си тласъци я изхвърля напред във водата, а чрез хрилете диша. Поповата лъжичка никога не напуска водата, защото извън тази среда не би могла да живее. За няколко месеца обаче тя постепенно се променя: хрилете изчезват и се заместват от бели дробове, краката се удължават, опашката изчезва, очите стават изпъкнали, а хранопроводът се променя изцяло. Жабата прекарва зимата полузаровена в тинята по дъното на водните басейни. Температурата й се понижава и всички функции в организма се забавят. Пролетта, това е времето за размножаване. Мъжкият се захваща за женската с предните си крака, които имат на края рогови израстъци.

Водна жаба

Дължина на тялото 9 – 10 см (рядко повече). Продължителност на живота 6 години.

Тя плува с по¬мощта на дългите си задни крайници. Те имат плавателна ципа, която ги превръща в истински весла. Когато някой се доближи до жабата, тя веднага отскача на разстояние благодарение на дългите си задни крайници със силно развити мускули.Един по-дребен индивид успява да отскочи на разстояние от 1,5 до 2 м!

Зал окото на голямата водна жаба се забелязва един кръг — това е тъпанчевата мембрана, част от слуховия апарат. Очите са разположени над черепа и това позволява на жабата да гледа над водата, въпреки че остава почти изцяло потопена в нея. Такова е разположението на очите и при африканския хипопотам.

Голямата водна жаба е хищник и яде всичко, но насекомите са около три четвърти от храната й Тя открива жертвите си с помощта на очите. Лови също така червеи, мекотели, попови лъ¬жички, яйца и новоизлюпени рибки. Едрите женски понякога нападат и риби. Жабата изхвърля езика си извън устата и за миг улавя жертвата си. Тя унищожава и голям брой ларви на комари.

Яйцата на голямата водна жаба са обвити в предпазно желатиноподобно вещество. Те се излюпват след 8 до 15 дни. Метаморфозата продължава 3—4 месеца. Малките жабки се появяват през август или септември. Те са дълги само 2 см, т.е. наполовина по-дребни, отколкото ларвите, от които са се развили.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here