Беззъбка

159

Беззъбка Anodonta cygnea

Беззъбката се придвижва чрез тласъци и оставя в тинята дълбока бразда, която понякога продължава до 1 м и се вижда добре при пресушаване на блатото. Броят на младите ларви достига 200 000 или 300 000. Те могат да плуват, като отварят и затварят черупката си. Беззъбката се храни с гниещи частици и микроорганизми с диаметър, по-малък от 0,05 мм, които плават в спокойната вода. Тя ги всмуква едновременно с водата, която й доставя необходимия кислород. Черупката й е приотворена денонощно, но от време на време все пак се затваря (от 3 до 30 пъти в седмицата).

Обикновената беззъбка както всички мекотели няма скелет. Тялото й е меко, защитено от здрава черупка, която съдържа калциеви соли. Тази й „кутия“ нараства все повече с остаряването на мидата. На 6 седмици малката беззъбка е дълга само 0,7 мм. Тя нараства неравномерно — през зимата по-слабо или никак. Формата на черупката варира в зависимост от различни фактори (наличие на по-слабо или по-силно течение, отдалеченост от бреговете и др.

Беззъбка

Беззъбката се заравя в тинята или пясъка и се придвижва с помощта на специален орган, наречен крак. Той се издува от свиването на мускулите и увлича останалата част от тялото. Беззъбката няма очи, но реагира на промените в интензитета на светлината, понеже притежава клетки, чувствителни на тези дразнения. Тя усеща и промените в химичния състав на водата и земните сътресения. Има сърце, бъбреци, стомах, нервни ганглиии полови жлези. Сипни мускули отварят и затварят черупката. Вътрешността й е покрита със седефен слой, произвеждан от мантията (част от тялото), която образува и черупката. Животното е полово зряло приблизително на 4 — 5- годишна възраст.

Двете половини на черупката на обикновената беззъбка са съединени с еластична връзка (лигамент). Браздите по черупката съответствуват на периодите на спиране на растежа, но е невъзможно да се определи възрастта на мидата чрез преброяването им.

Малките на горчивката се излюпват след 2 — 3 седмици. Като на¬пускат живото си убежище, рибките отнасят полепналите по хрилете им ларви на беззъбката. Те остават прилепнали към рибките от 2 до 10 седмици, след което падат на дъното.

Дребната рибка горчивка има странния инстинкт да снася яйцата си в хрилете на обикновената беззъбка. Горчивката е дълга 5 — 6 см. Придружена от мъжкия, женската намира мекотелото (беззъбката) с помощта на 6-сантиметрова тръбичка, която се намира на коремчето й.Тя поставя в хрилете на мидата няколко яйца Това действие рибката повтаря неколкократно и в други миди и по този начин снася от 40 до 100 яйца на сезон.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here